Customer Journey Map: Jak stworzyć dobrą mapę podróży klienta?

Customer Journey Map to nieodzowne narzędzie dla każdego marketera pragnącego zrozumieć, jak klienci angażują się z marką na różnych etapach swojej podróży. Aby skutecznie przygotować taką mapę, należy dokładnie sprawdzić touchpointy na różnych kanałach komunikacji, przez które potencjalni buyerzy i osoby zainteresowane Twoim produktem przechodzą. Kluczowe jest tu stworzenie dokładnej persony klienta, uwzględniając przy tym aspekty prywatności. W oparciu o model McKinsey, ten artykuł krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces tworzenia Customer Journey Map, która rzeczywiście odzwierciedla ścieżkę klienta.

Customer Journey Map

Czym jest Customer Journey Map?

Podróż klienta to proces, w którym klient wchodzi w interakcje z marką, od pierwszego kontaktu aż po dokonanie zakupu i korzystanie z usługi. To seria etapów, przez które przechodzi klient, stykając się z różnymi aspektami firmy. Każdy z tych etapów wpływa na decyzję zakupową klienta oraz jego ogólne doświadczenie z marką.

Podczas podróży klienta, osoba zainteresowana produktem lub usługą zbiera informacje, porównuje oferty i ostatecznie wybiera, z kim nawiąże współpracę. Firmy, mając na uwadze tę ścieżkę, mogą lepiej zaspokajać potrzeby swoich klientów, dostosowując swoje działania marketingowe i obsługę klienta do poszczególnych etapów ścieżki zakupowej.

W podróży klienta kluczowe są punkty styku z marką, czyli momenty, w których potencjalni oraz obecni klienci wchodzą w interakcje z twoją firmą. Rozumienie tych punktów pozwala na lepsze planowanie działań marketingowych i biznesowych, aby efektywnie budować świadomość marki i zwiększyć szanse na dokonanie zakupu przez klienta.

Etapy podróży klienta

Podróż klienta składa się z kilku kluczowych etapów, które determinują interakcje z marką i finalne decyzje zakupowe.

 1. Świadomość – Na tym etapie buyer persona dowiaduje się o istnieniu marki lub produktu. Jest to pierwszy kontakt, często za pośrednictwem reklamy, content marketingu lub rekomendacji.
 2. Rozważanie – Klient rozważa różne opcje dostępne na rynku. Na tym etapie analizuje oferty różnych firm, w tym twojej, porównując je pod kątem spełnienia swoich potrzeb.
 3. Decyzja – Klient decyduje się na zakup produktu lub usługi. Wybór ten jest często podyktowany nie tylko ceną, ale również jakością obsługi klienta, opiniami innych użytkowników i wartością, jaką produkt wnosi do jego życia.
 4. Korzystanie – Klient korzysta z zakupionego produktu lub usługi. W tym etapie doświadczenia po zakupie są kluczowe dla długoterminowej lojalności klienta.
 5. Lojalność – Jeśli produkt spełni oczekiwania klienta, przechodzi on w etap lojalności, polegający na regularnym korzystaniu z usług firmy i polecaniu jej innym.
 6. Ambasador- Najbardziej zaangażowani klienci stają się ambasadorami marki, aktywnie promując ją wśród rodziny, przyjaciół czy w mediach społecznościowych.

Zrozumienie tych etapów umożliwia firmom skuteczniejsze planowanie działań marketingowych i sprzedażowych, aby każdy klient czuł się doceniony i zrozumiany na każdym etapie swojej podróży.

Czym jest mapa podróży klienta?

Mapa podróży klienta, znana również jako customer journey map, to narzędzie używane do wizualizacji ścieżki, którą klient przebywa w interakcjach z marką, produktem lub usługą. Jest to szczegółowe przedstawienie każdego etapu podróży klienta, od pierwszego uświadomienia potrzeby aż po lojalność i adwokaturę.

Głównym celem mapy jest zidentyfikowanie wszystkich punktów styku klienta z marką oraz zrozumienie, jakie doświadczenia i emocje towarzyszą klientowi na każdym z tych etapów. Mapa ta umożliwia firmom głębsze zrozumienie potrzeb i problemów klientów, co pozwala na usprawnienia w obszarach takich jak marketing, sprzedaż, obsługa klienta czy rozwój produktu.

Mapa podróży klienta jest szczególnie przydatna w zrozumieniu i usystematyzowaniu doświadczeń klientów, co z kolei prowadzi do zwiększenia ich satysfakcji i lojalności, a także poprawy retencji klientów. To narzędzie pomaga również w identyfikacji potencjalnych obszarów do rozwoju oraz w optymalizacji kanałów komunikacji i sprzedaży.

Jak stworzyć mapę podróży klienta?

Tworzenie mapy podróży klienta wymaga skupienia i zrozumienia klientów. Oto proste kroki, aby to osiągnąć:

 1. Zdefiniuj swoich klientów – Określ, kto jest twoim klientem. Pomyśl, kto kupuje twoje produkty lub usługi i co ich motywuje.
 2. Wymień etapy podróży – Zapisz kolejne kroki, które klient wykonuje od momentu poznania twojej marki aż do zakupu i używania produktu.
 3. Znajdź punkty styku – Określ miejsca, gdzie klient styka się z twoją firmą. Mogą to być twoja strona internetowa, reklamy czy bezpośredni kontakt.
 4. Zbierz feedback od klientów – Pytaj klientów o ich opinie. Możesz użyć ankiet czy danych z internetu, aby dowiedzieć się, co myślą o twojej marce.
 5. Analizuj i rysuj mapę – Przyjrzyj się zebranym informacjom i narysuj mapę, która pokaże etapy, przez które przechodzi klient. Zaznacz na niej emocje klientów i ich potrzeby.
 6. Wyszukaj co poprawić – Na mapie znajdź miejsca, które możesz poprawić. Pomyśl, jak ułatwić klientom podróż do zakupu twojego produktu.
 7. Wprowadzaj zmiany i śledź efekty – Gdy znajdziesz co poprawić, działaj. Wprowadź zmiany i obserwuj, jak wpływają one na klientów. Regularnie sprawdzaj, czy coś jeszcze możesz poprawić.

Stworzenie mapy podróży klienta to proces ciągłego uczenia się o klientach i dostosowywania się do ich potrzeb. Jest to klucz do lepszego zrozumienia klientów i zwiększenia ich satysfakcji.

User Journey kontra Mapa Podróży Klienta

Różnice w podejściu

User journey skupia się na doświadczeniach użytkownika, koncentrując się na interakcjach z produktem lub usługą. Tymczasem mapa podróży klienta obejmuje szerszy zakres interakcji, włączając w to wszystkie etapy procesu zakupowego i doświadczeń związanych z marką.

Zastosowanie w różnych branżach

W e-commerce i firmach B2B user journey oraz mapa podróży klienta różnią się od siebie pod kątem podejścia i celów. W e-commerce kluczowe jest zrozumienie, jak wygląda ścieżka zakupowa online, podczas gdy w B2B skupienie jest na dłuższych cyklach sprzedaży i złożonych decyzjach zakupowych.

Szablony customer journey

Przygotowanie efektywnej mapy

Szablon customer journey map to narzędzie, które pomoże ci w stworzeniu uporządkowanego wizualnego przedstawienia podróży klienta. Szablony ułatwiają pracę nad mapą, pozwalając na skupienie się na doświadczeniach i potrzebach klientów na każdym z etapów.

Wybór odpowiedniego szablonu

Wybierz szablon, który najlepiej odpowiada charakterystyce twojej grupy docelowej i procesu zakupowego w twojej firmie. Dostępne są różne szablony, od prostych po bardziej złożone, przystosowane do różnych kanałów sprzedaży i komunikacji.

Analiza i Segmentacja Klientów

Zrozumienie potrzeb klientów

Aby skutecznie zaspokajać potrzeby twoich klientów, przeanalizuj dane z Google Analytics, badania satysfakcji klienta i inne źródła. Pozwoli ci to lepiej zrozumieć ścieżki zakupowe i problemy klientów.

Segmentacja grupy docelowej

Dzięki analizie będziesz mógł wybrać najbardziej atrakcyjne segmenty grupy docelowej i skoncentrować się na nich w pracy nad mapą podróży klienta.

Mapowanie Customer experience

Mapowanie ścieżki zakupowej klienta to proces, który pozwala uporządkować i przeanalizować różne ścieżki klienta wśród pracowników działu obsługi klienta i marketingu.

Korzyści z mapowania

Dzięki temu będziesz mógł lepiej zrozumieć, jak klienci wchodzą w interakcje z twoją firmą, co pozwoli na zaproponowanie najlepszych rozwiązań i usprawnień na każdym z etapów podróży zakupowej.

Praca nad mapą podróży klienta, szczególnie w kontekście e-commerce i B2B, pozwala na odkrycie nowych możliwości i strategii biznesowych, które odpowiadają na konkretne problemy i potrzeby klientów.

Stworzona mapa pomoże ci w lepszym dostosowaniu doświadczeń klienta, zwiększając satysfakcję i lojalność, co jest kluczowe dla sukcesu biznesowego firmy.