Churn rate - jak mierzyć wskaźnik rezygnacji?

Churn rate to wskaźnik mierzący, ile procent klientów przestaje korzystać z usług firmy w określonym czasie. Jego zrozumienie i monitorowanie jest kluczowe dla każdego biznesu. Wysoki churn rate wskazuje na problem z utrzymaniem klientów, co może wpływać na stabilność i wzrost firmy. W tym artykule wyjaśniamy, czym dokładnie jest churn rate, jak go obliczać i jakie strategie można zastosować, by go zredukować.

Definicja Churn Rate

Churn rate, znany również jako wskaźnik rezygnacji klientów, mierzy procent klientów, którzy przestają korzystać z usług firmy w określonym czasie. Jest to kluczowy wskaźnik dla firm, pozwalający ocenić lojalność i zadowolenie klientów. Wysoki churn rate wskazuje na problem z utrzymaniem klientów, co może sygnalizować potrzebę poprawy jakości usług, obsługi klienta, czy ogólnych warunków współpracy. Z kolei niski wskaźnik churn jest znakiem, że firma utrzymuje swoich klientów na dłużej, co jest korzystne dla stabilności i wzrostu biznesu. Wskaźnik ten jest szczególnie istotny w modelach biznesowych opartych na subskrypcji, takich jak usługi SAAS czy streamingowe, gdzie stałe utrzymywanie bazy klientów jest kluczowe dla sukcesu.

Obliczanie Churn Rate 

Obliczanie churn rate jest proste, ale wymaga dokładnych danych o klientach i ich zachowaniach. Wskaźnik ten wyraża się procentowo i oblicza się go, dzieląc liczbę klientów, którzy zrezygnowali z usług firmy w danym okresie, przez całkowitą liczbę klientów na początku tego okresu.

Miesięczny Wskaźnik Churn Rate

Jest to procent klientów, którzy zrezygnowali w ciągu miesiąca. Na przykład, jeśli firma zaczęła miesiąc z 100 klientami i straciła 5, jej miesięczny churn rate wynosi 5%.

Churn Rate a Przychód

Ten sposób obliczania bierze pod uwagę nie tylko liczbę odchodzących klientów, ale także to, jak ich odejście wpływa na przychody. Jest to istotne w przypadku klientów o różnym poziomie wydatków.

Churn Rate w SAAS

Dla firm SAAS, churn rate często oblicza się w kontekście miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR). Wskaźnik ten pokazuje, jaki procent MRR firma traci z powodu rezygnacji klientów.

Churn Rate i CLV

Churn rate można również obliczyć, biorąc pod uwagę wartość życiową klienta (CLV). W tym przypadku analizuje się, jak dużą część wartości życiowej utraciła firma z powodu rezygnacji klientów.

W każdym przypadku, kluczowe jest dokładne śledzenie danych klientów i ich zachowań, aby obliczenia były precyzyjne i odzwierciedlały rzeczywistą sytuację w firmie.

Jak zredukować churn rate?

Wysoki churn rate może być spowodowany różnymi czynnikami, które negatywnie wpływają na zadowolenie i lojalność klientów. Oto najczęstsze przyczyny:

 • Niska Jakość Usług lub Produktów – Jeśli klienci nie są zadowoleni z jakości tego, co oferujesz, prawdopodobnie szybko zrezygnują.
 • Słaba Obsługa Klienta: Nieefektywna, powolna lub nieprzyjazna obsługa klienta może skutkować utratą klientów.
 • Brak Dostosowania do Potrzeb Klienta – Jeśli Twoje usługi lub produkty nie odpowiadają oczekiwaniom lub potrzebom klientów, mogą oni poszukać lepszych rozwiązań u konkurencji.
 • Silna Konkurencja – Jeżeli konkurenci oferują lepsze produkty, usługi lub ceny, klienci mogą do nich przechodzić.
 • Problemy Techniczne – W przypadku firm technologicznych, takich jak SAAS, awarie, błędy w oprogramowaniu lub trudności w użytkowaniu mogą skłonić klientów do rezygnacji.
 • Niewystarczająca Wartość Dodana – Klienci mogą zrezygnować, jeśli uznają, że nie otrzymują wystarczającej wartości w stosunku do ponoszonych kosztów.
 • Zmiany w Potrzebach Klientów – Zmieniające się wymagania lub sytuacje życiowe klientów mogą sprawić, że Twoje usługi przestaną być dla nich odpowiednie.

Zrozumienie i adresowanie tych przyczyn jest kluczowe dla zmniejszenia churn rate i zwiększenia retencji klientów. Regularne zbieranie informacji zwrotnych od klientów oraz analiza danych mogą pomóc w identyfikacji i rozwiązaniu problemów, które prowadzą do rezygnacji.

Optymalizacja churn rate 

Optymalizacja wymaga skoncentrowania się na strategiach, które pomagają zmniejszyć liczbę klientów rezygnujących z usług firmy. Poniżej przedstawiono kilka skutecznych metod:

 • Poprawa Jakości Produktu lub Usługi – Ulepszanie produktów i usług, aby lepiej odpowiadały oczekiwaniom klientów, jest kluczowe dla zwiększenia ich zadowolenia i lojalności.
 • Zwiększenie Satysfakcji Klienta – Szybka i skuteczna obsługa klienta oraz proaktywne rozwiązywanie problemów pomagają budować pozytywne relacje i zwiększać satysfakcję klientów.
 • Programy Lojalnościowe – Wprowadzenie programów lojalnościowych, oferujących korzyści dla stałych klientów, może zwiększyć ich zaangażowanie i zmniejszyć prawdopodobieństwo odejścia.
 • Personalizacja Usług – Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów pomaga w utrzymaniu ich na dłużej.
 • Analiza Przyczyn Rezygnacji – Zrozumienie, dlaczego klienci odchodzą, pozwala na adresowanie konkretnych problemów i zapobieganie przyszłym rezygnacjom.
 • Zarządzanie Klientami o Wysokim Ryzyku – Identyfikowanie i skupianie się na klientach z największym ryzykiem odejścia, aby zapewnić im dodatkową uwagę i wsparcie.

Wdrożenie tych strategii wymaga ciągłego monitorowania wskaźników i dostosowywania działań w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów. Efektywna optymalizacja pozwala na długoterminowe budowanie lojalnej bazy klientów, co jest kluczowe dla stabilnego wzrostu biznesu.

Jak określić akceptowalny wskaźnik rezygnacji klientów

Określenie akceptowalnego wskaźnika rezygnacji klientów to ważne zadanie – zależy od specyfiki branży i modelu twojego biznesu. Oto kluczowe aspekty:

 • Porównanie Branżowe – Zobacz, jaki jest standardowy churn rate w branżach podobnych do twojej, na przykład w firmach subskrypcyjnych jak Netflix.
 • Historia Firmy – Analizuj zmiany w wskaźniku rezygnacji na przestrzeni czasu w twojej firmie.
 • Koszty Klienta – Zważ na koszt pozyskania nowego klienta i porównaj go z wartością utraconych klientów.
 • Miesięczny Churn Rate a Finanse – Sprawdź, jak miesięczny wskaźnik rezygnacji wpływa na twoje przychody, szczególnie na MRR i ARPU.
 • Segmentacja Klientów – Analizuj churn rate w różnych grupach klientów, aby zrozumieć, gdzie skupić działania optymalizacyjne.
 • Feedback od Klientów – Wykorzystaj ankiety, by dowiedzieć się, dlaczego klienci odchodzą.
 • Wpływ na Przychody – Zastanów się, jak churn rate wpływa na ogólny przychód twojej firmy.

Ustalając akceptowalny wskaźnik churn, patrz szeroko – na dane wewnętrzne twojej firmy i na branżowe benchmarki. Dąż do poziomu churn, który umożliwi zdrowy wzrost i rentowność twojego biznesu.

Benchmark Churn Rate

Rozumienie optymalnego poziomu churn rate wymaga podejścia dostosowanego do specyfiki twojego biznesu. Nie ma jednolitej normy dla wszystkich firm. Różne branże i różne etapy rozwoju firmy mogą mieć różne benchmarki churn.

 • Branżowe Różnice – W telekomunikacji churn może sięgać od 14 do 75% miesięcznie. W biznesach SaaS, zwłaszcza B2B, churn jest zazwyczaj niższy. Większe firmy często podejmują bardziej przemyślane decyzje zakupowe, co wpływa na mniejszy churn.
 • Klienci B2B i B2C – Klienci biznesowi zwykle wykazują większą lojalność niż konsumenci indywidualni. Zakupy B2B często wiążą się z głębszymi relacjami biznesowymi.
 • Decyzja Klienta – Świadome decyzje klienta to główna przyczyna churn, ale zdarzają się również odejścia z powodów technicznych czy problemów z płatnością.
 • Dojrzałość Produktu – Churn często zmniejsza się w miarę dojrzewania produktu. Dopracowany produkt zwykle przynosi mniej powodów do niezadowolenia.
 • Poziom Cenowy – W segmencie premium, gdzie klienci dokonują przemyślanych zakupów, lojalność jest zwykle wyższa. Krzywa churn wzrasta do pewnego momentu, a potem spada, gdy klienci premium odczuwają większą wartość.

Jak obliczyć ARPU?

ARPU (Average Revenue Per User) to wskaźnik finansowy, który pokazuje średni przychód wygenerowany przez każdego użytkownika lub klienta. Jest to kluczowa metryka dla firm, zwłaszcza tych działających w modelu subskrypcji. Obliczenie ARPU jest proste i wymaga tylko dwóch danych: całkowitego przychodu i średniej liczby użytkowników.

Formuła ARPU:

Średni przychód na użytkownika (ARPU) oblicza się według wzoru:

ARPU = Całkowity przychód / Średnia liczba użytkowników

Przykład Obliczenia:

Załóżmy, że firma osiągnęła przychód w wysokości 10 000 zł w ciągu miesiąca, a średnia liczba użytkowników w tym miesiącu wynosiła 1000. W takim przypadku ARPU wyniesie:

ARPU = 10 000 zł / 1000 użytkowników = 10 zł na użytkownika

Takie obliczenia dają firmie jasny wgląd w to, ile przeciętnie zarabia na każdym użytkowniku. Jest to niezwykle cenne, szczególnie w przypadku firm subskrypcyjnych, gdzie utrzymanie i zwiększanie wartości ARPU jest kluczowe dla wzrostu i rentowności.

Churn w skrócie

W tym artykule omówiliśmy kluczowe aspekty wskaźnika, który ma fundamentalne znaczenie dla każdego biznesu. Churn rate, czyli współczynnik churn, to miara określająca, jak duża część klientów rezygnuje z usług lub produktów firmy w danym okresie. Zrozumienie, czym jest churn i jak obliczyć wskaźnik rezygnacji, jest niezbędne dla efektywnego zarządzania biznesem i minimalizowania odpływu klientów.

Każda firma, która doświadcza odejścia klientów, musi zrozumieć, że ten wskaźnik oznacza więcej niż tylko utratę klientów. Wskazuje on na potencjalne problemy w ofercie firmy lub w sposobie, w jaki klienci są obsługiwani. Segmenty klientów, które wykazują wyższy wskaźnik, mogą wymagać szczególnej uwagi i dostosowania strategii marketingowych. Z kolei niższy współczynnik churn wskazuje na dobrą retencję i zadowolenie klientów.

Koszt pozyskania klienta (CAC) i wartość utraconych przychodów są bezpośrednio powiązane z churn. Firmy muszą ocenić, czy koszt pozyskania nowego klienta jest zrównoważony przez długość i wartość jego pozostania z firmą. Zrozumienie tego bilansu pomoże w tworzeniu bardziej efektywnych strategii marketingowych i ofert produktowych.

Ważne jest, aby pamiętać, że zarządzanie churn rate nie polega tylko na minimalizowaniu liczby klientów, którzy rezygnują. Chodzi o utrzymanie wartościowych relacji z klientami na dłuższy okres, co przekłada się na większą lojalność i długoterminowe przychody. Regularne obliczanie wskaźnika rezygnacji oraz monitorowanie customer churn rate pomagają w zrozumieniu skuteczności obecnych strategii i w podejmowaniu niezbędnych korekt.

Podsumowując, skuteczna optymalizacja wskaźnika wymaga ciągłego monitorowania, analizy danych klientów oraz dostosowywania strategii biznesowych. Tylko przez zrozumienie przyczyn rezygnacji klientów i skuteczną reakcję na te wyzwania, firmy mogą zmniejszać churn rate i zwiększać swoją rentowność.

Pamiętaj, że utrzymanie obecnych klientów jest często bardziej opłacalne niż pozyskiwanie nowych. Dlatego skup się na strategiach, które pomogą twojej firmie zredukować churn. Każda firma powinna dążyć do ustalenia akceptowalnego wskaźnika rezygnacji, który będzie odzwierciedlał zdrowy balans między pozyskiwaniem nowych klientów a utrzymaniem obecnych. Pamiętaj, że ten wskaźnik wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania strategii.