Reklama alkoholu – zasady reklamy oraz co warto wiedzieć?

Reklama alkoholu w Polsce podlega rygorystycznym zasadom. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że reklamować można wyłącznie piwo, pod warunkiem przestrzegania określonych ograniczeń. Reklama ta nie może być skierowana do osób poniżej 18 roku życia, nie wolno jej łączyć z aktywnością fizyczną czy prowadzeniem pojazdów, a także nie może sugerować leczniczych czy uspokajających właściwości alkoholu. Istnieją także restrykcje dotyczące godzin i miejsc, w których można emitować takie reklamy.

W przypadku innych napojów alkoholowych, jak wódka czy wina, obowiązuje całkowity zakaz reklamy. Regulacje te mają na celu ograniczenie promocji spożywania alkoholu, szczególnie wśród młodzieży, oraz walkę z negatywnymi skutkami nadużywania alkoholu w społeczeństwie.

reklama alkoholu

Czym jest reklama alkoholu

Reklama alkoholu to specyficzny rodzaj komunikacji marketingowej, których celem jest zwiększenie zainteresowania i sprzedaży napojów alkoholowych. W Polsce, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, istnieje ścisła definicja i regulacje dotyczące tego, co można uważać za reklamę alkoholu. Przykłady takiej reklamy obejmują nie tylko tradycyjne metody, jak telewizja czy plakaty, ale także nowoczesne kanały, takie jak social media czy filmy promocyjne.

Ograniczenia dotyczą przede wszystkim treści przekazu, które nie mogą promować nadmiernego spożycia alkoholu, łączyć go ze sprawnością fizyczną lub sukcesem życiowym, a także nie mogą być kierowane do osób niepełnoletnich. W kontekście polskiego prawa, reklama alkoholu jest obszarem szczególnie wrażliwym i regulowanym, mającym na celu ochronę zdrowia publicznego i zapobieganie negatywnym skutkom nadużywania alkoholu.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w dalszej części tekstu Ustawa) mówi, że reklama napojów alkoholowych to:

Publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych; za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

Zobacz także: Reklama w YouTube – kampania krok po kroku

Ustawa o zakazie reklamy alkoholu

W maju 2023 roku Kuba Wojewódzki, Janusz Palikot i Tomasz Czechowski zostali skazani przez sąd w Warszawie na grzywny za nielegalną reklamę alkoholu w Internecie. Ten wyrok zwrócił uwagę świata marketingu, ponieważ pokazał, że w mediach społecznościowych istnieje luka w przepisach dotyczących reklamy alkoholu. W tradycyjnych mediach zasady są klarowne, ale szybki rozwój mediów społecznościowych sprawił, że obecne przepisy nie nadążają za nowymi trendami i potrzebują aktualizacji.

Ustawa określa następujące zasady:

  • Zgodnie z art. 13 ust. 2 w Polsce obowiązuje całkowity zakaz reklamowania alkoholu z wyjątkiem piwa. To oznacza, że reklamy innych napojów alkoholowych, takich jak wódka, wino, czy brandy, są niezgodne z prawem.
  • Reklama piwa jest dozwolona, ale podlega ściśle określonym ograniczeniom. Zgodnie z art. 15 ust. 2 tej Ustawy reklama piwa nie może być skierowana do osób poniżej 18 roku życia, nie może być emitowana w mediach lub na imprezach sportowych dla dzieci i młodzieży, nie może promować nadmiernej konsumpcji piwa, nie może łączyć spożycia piwa z prowadzeniem pojazdów i innymi sytuacjami, w których alkohol może stanowić zagrożenie.
  • Zgodnie z art. 15 ust. 3 reklama piwa w miejscach publicznych jest dozwolona tylko w postaci niewielkich tablic reklamowych i tylko w miejscach sprzedaży piwa.
  • Zgodnie z art. 15 ust. 4 producenci alkoholu mogą sponsorować wydarzenia kulturalne, naukowe, sportowe i inne, ale sponsorowanie takie nie może wiązać się z reklamą napojów alkoholowych.

Należy zwrócić uwagę, że ograniczenia dotyczące reklamy alkoholu obejmują nie tylko bezpośrednie promowanie, jak np. reklamy telewizyjne piwa. Regulacje obejmują również bardziej subtelne metody, które mogą być kojarzone z konkretnymi markami alkoholowymi. Dotyczy to między innymi używania nazw, znaków towarowych, elementów identyfikacji wizualnej czy grafik, które mogą być powiązane z określonym produktem alkoholowym.

W jakiej formie reklama alkoholu jest legalna?

W Polsce reklama alkoholu jest ściśle regulowana przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwłaszcza artykuły dotyczące promocji i reklamy napojów alkoholowych. Ogólnie, reklamowanie napojów alkoholowych jest zakazane, z wyjątkiem piwa, które może być reklamowane pod pewnymi warunkami.

Reklama i promocja piwa są możliwe, lecz muszą spełniać szereg kryteriów, aby nie naruszać przepisów ustawy. Przede wszystkim, reklamy piwa nie mogą być kierowane do osób poniżej 18 roku życia, co jest zgodne z zasadami ochrony młodzieży przed negatywnym wpływem alkoholu. Reklamy te nie mogą również promować nadmiernego spożycia alkoholu, ani sugerować, że piwo ma jakiekolwiek właściwości lecznicze. Jest to istotne, aby nie wprowadzać w błąd konsumentów co do rzeczywistych właściwości napojów alkoholowych.

W zakresie emisji reklam istnieją również ograniczenia czasowe – w telewizji, radiu i kinie reklamy piwa mogą być emitowane jedynie w godzinach 20:00-6:00. Dodatkowo, w graficznych reklamach piwa, takich jak te w gazetach czy na billboardach, musi być wyraźnie zaznaczone, że spożywanie alkoholu jest szkodliwe, a jego sprzedaż małoletnim jest zakazana. Co najmniej 20% powierzchni takiej reklamy powinny zajmować informujące o tym napisy.

Ponadto, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, wszelka reklama, w tym reklama alkoholu, nie może wprowadzać w błąd, naruszać godności osobistej, praw człowieka ani uczuć religijnych. Ważne jest, aby reklama respektowała zasady współżycia społecznego i porządek prawny.

Podsumowując, w Polsce reklama alkoholu, zwłaszcza innych napojów niż piwo, jest zakazana lub podlega surowym ograniczeniom. Te regulacje mają na celu ochronę zdrowia publicznego, szczególnie młodych ludzi, oraz promowanie odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

Przeczytaj także: B-Roll, Viral

Reklama Alkoholu w Social Mediach

Reklama alkoholu w mediach społecznościowych w Polsce, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podlega ścisłym regulacjom. Chociaż ustawa była tworzona przed erą mediów społecznościowych, jej ogólne zasady nadal obowiązują, nawet jeśli brakuje w niej szczegółowych wytycznych dotyczących social media.

Istotne jest, aby reklamy alkoholu w mediach społecznościowych nie były kierowane do osób poniżej 18 roku życia. Wiele platform społecznościowych wykorzystuje mechanizmy kontroli wieku, aby ograniczać dostęp nieletnich do treści reklamowych. Pomimo możliwości filtrowania odbiorców przez użytkowników, reklamy te nie powinny promować nadmiernej konsumpcji alkoholu, prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu ani łączyć alkoholu z sukcesem społecznym czy zawodowym. Reklamy te muszą promować odpowiedzialne spożycie alkoholu i podkreślać szkodliwość spożywania alkoholu.

Dodatkowo, reklamy alkoholu w mediach społecznościowych nie mogą sugerować, że alkohol przynosi korzyści zdrowotne, fizyczne czy społeczne, ani promować nieodpowiedzialnego zachowania. Ważne jest, aby te reklamy nie były umieszczane na stronach lub profilach związanych z instytucjami oświatowymi, opieki zdrowotnej czy organizacjami charytatywnymi.

Reklamy alkoholu na Facebooku

Reklamy alkoholu na Facebooku muszą spełniać zarówno przepisy ustawy, jak i wewnętrzne regulacje Facebooka. Reklamy te nie mogą nakłaniać do picia alkoholu i muszą być kierowane do grupy docelowej powyżej 18 roku życia.

Reklamy alkoholu na Instagramie

Na Instagramie, choć sprzedaż alkoholu jest zakazana, promocja alkoholu nie jest jednoznacznie regulowana. Profile marek alkoholowych często informują, że są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ale brak jest bezpośrednich ograniczeń wiekowych w reklamach.

Reklamy alkoholu na Linkedine

Reklamowanie alkoholu na LinkedIn w Polsce jest niemożliwe ze względu na lokalne przepisy prawne. W innych krajach współpraca z zespołem ds. sprzedaży reklam LinkedIna jest wymagana.

Reklamy alkoholu na TikToku

Na TikToku obowiązuje całkowity zakaz reklamowania napojów alkoholowych, co jest zgodne z wewnętrznymi regulaminami platformy i młodym wiekiem większości jej użytkowników.

Reklamy alkoholu w Google

W Google, reklamowanie alkoholu jest możliwe tylko w określonych krajach, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Reklama alkoholu w Polsce w Google Ads jest możliwa, ale nie w sposób bezpośredni.

Reklamy alkoholu na YouTube

Na YouTube, zasady reklamy wymagają zgodności z wymogami Google Ads. Reklama alkoholu może być emitowana, jeśli ma charakter edukacyjny, dokumentalny, artystyczny lub naukowy, ale nie może promować sprzedaży alkoholu.

Reklamy alkoholu na Twitterze

Na Twitterze, reklama alkoholu jest dozwolona, o ile jest zgodna z prawem i spełnia wewnętrzne wymogi serwisu, w tym zakaz wykorzystania znanych osób do promocji napojów alkoholowych.

Podsumowując, reklama alkoholu w mediach społecznościowych w Polsce jest ograniczona i podlega zarówno przepisom ustawowym, jak i wewnętrznym regulaminom platform. Należy pamiętać, że reklama nie może być kierowana do osób poniżej 18 roku życia i musi promować odpowiedzialne spożycie alkoholu, podkre

Przeczytaj także: RFP, RFI, RFQ

O czym pamiętać w reklamie alkoholu?

Reklama i promocja napojów alkoholowych w Polsce, zwłaszcza w mediach społecznościowych, podlega rygorystycznym przepisom, które regulują zarówno zawartość, jak i sposób prezentacji tych reklam. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obowiązuje całkowity zakaz promocji napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, których reklama jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami.

Jednym z kluczowych założeń jest zakaz kierowania reklam alkoholu do osób poniżej 18 roku życia, co ma na celu ochronę młodzieży przed skutkami szkodliwości spożywania alkoholu. W reklamach piwa, informujące o szkodliwości spożycia alkoholu, należy unikać zachęcania do nadmiernego spożywania alkoholu oraz łączenia go ze sprawnością fizyczną lub sukcesem zawodowym i społecznym.

W mediach społecznościowych, gdzie reklamy alkoholu są szczególnie widoczne, istotne jest przestrzeganie tych zasad, aby uniknąć promocji alkoholu w sposób, który naruszałby obowiązujące przepisy. Chociaż platformy takie jak Facebook, Instagram, czy LinkedIn mają swoje wewnętrzne regulaminy dotyczące reklamowania alkoholu, należy pamiętać, że obowiązuje całkowity zakaz promocji napojów alkoholowych prowadzonej wewnątrz pomieszczeń ogólnodostępnych oraz w miejscach publicznych, takich jak słupy i tablice reklamowe.

Podsumowując, przedsiębiorcy i firmy chcący reklamować alkohol muszą ściśle przestrzegać ustawowych ograniczeń, mając na uwadze zarówno treść, jak i formę reklamy, aby uniknąć promowania szkodliwości spożywania alkoholu oraz zachęcania do jego nadmiernego spożycia. Reklamy te powinny zawierać napisy informujące o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim i mogą być umieszczane wyłącznie w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem odpowiednich proporcji treści edukacyjnej i informacyjnej dotyczącej szkodliwości alkoholu.

Rozwijaj swoją markę
we współpracy z ViralMood!
Ostatnie wpisy
Visual Storytelling – wszystko, co musisz wiedzieć

Visual Storytelling – wszystko, co musisz wiedzieć

Visual storytelling, jako metoda przekazywania informacji, zyskał znaczącą popularność w branży marketingowej. Jest to technika, która polega na wykorzystaniu obrazów, filmów i innych mediów wizualnych do opowiadania historii i przekazywania przesłania marki. Wprowadzenie visual storytelling do strategii marketingowej firmy może znacznie zwiększyć zainteresowanie potencjalnych klientów, ułatwiając zrozumienie i zapamiętanie kluczowych wiadomości. W erze mediów społecznościowych, […]
Czytaj więcej
Reklama na TikToku – poradnik dla małych i średnich firm

Reklama na TikToku – poradnik dla małych i średnich firm

TikTok, dynamicznie rozwijająca się platforma społecznościowa, stała się kluczowym miejscem dla reklamodawców. Wykorzystanie tej platformy do promowania produktów i usług małych i średnich firm otwiera nowe możliwości dotarcia do szerokiej grupy odbiorców. Reklama na TikToku oferuje unikalne narzędzia i formaty, które mogą zwiększyć rozpoznawalność marki i skutecznie angażować potencjalnych klientów. Nagraliśmy na tą okazję video […]
Czytaj więcej
Plan finansowy – jak zrobić plan finansowy firmy?

Plan finansowy – jak zrobić plan finansowy firmy?

Rynek ciągle ewoluuje. Przedsiębiorstwa, które odnoszą sukces, bazują na solidnych fundamentach finansowych. Kluczowym narzędziem w tym procesie jest plan finansowy. Jego rola wykracza poza proste zestawienie cyfr. Stanowi on mapę, kierującą przedsiębiorstwo ku stabilności i wzrostowi. Efektywne zarządzanie finansami wymaga więcej niż intuicji. Potrzebny jest dobrze przemyślany plan finansowy. Działa on jak kompas, wskazując właściwy […]
Czytaj więcej
Sprawdź wpisy z innych kategorii
MarketingMarketing

Treści pomagające zwiększyć liczbę odbiorców

VideoVideo

Przewodnik po świecie tworzenia treści wideo

Wypełnij formularz i odbierz darmową wycenę
Zapoznamy się z Twoim biznesem i przygotujemy indywidualną ofertę cenową na optymalny dla Ciebie mix video. Zupełnie za darmo.

    Jakie usługi Cię interesują?